EPB verslaggeving IER

We spreken over een Ingrijpende Energetische Renovatie (IER) wanneer:

  • voorwaarde 1: minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd én

  • voorwaarde 2: minstens de opwekkers om een specifiek binnenklimaat te realiseren volledig worden vervangen.

We spreken pas over een ingrijpende energetische renovatie als het om een dossier gaat waarbij de medewerking van een architect noodzakelijk is, en met een bouwaanvraag. Als u ingrijpende werken doet, maar geen bouwaanvraag indient (waarvoor de medewerking van een architect vereist is), komt u niet in aanmerking voor financiële voordelen.

Bij een IER ontvangt u een EPC-bouw bij de EPB-aangifte met daarop het behaalde E-peil. Voor vergunningen aangevraagd na 01/01/2021 geldt een E-peil eis van max E70 wanneer een aandeel hernieuwbare energie aanwezig is, anders is de eis max E63.

Vanaf 2022 zal moeten voldaan zijn aan E60, of E54 (zonder hernieuwbare energie).

Weetjes:

  • Wie een bestaande woning koopt en die binnen de 5 jaar ingrijpend energetisch renoveert, betaalt sinds 1 juni 2018 lagere registratiekosten.
  • Bij aankoop van een woning vanaf 2021 kan de combinatie van sloop en heropbouw ook in aanmerking komen voor het verlaagde tarief van 5%.
  • Je kan ook een korting op de onroerende voorheffing bekomen. Bij een E-peil van maximum E60 bedraagt de korting 100% gedurende 5 jaar.
EPB verslaggeving IER
IER Hertsberge E77
IER Zedelgem E45

Op zoek naar een EPB verslaggever?

contacteer ons